simmar

Jakt

Om jaktprov

Golden retrievern är från början framavlad som efterskottshund, d.v.s. när hagelbössan kom behövde man en hund som kunde sitta lugnt och vänta under skyttet för att sedan hämta in (apportera) de skjutna fåglarna. För att få fram detta så värnade man bland annat om samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och arbetslust, vilka alla är viktiga egenskaper för en retriever. Det är dessa egenskaper som gör golden till en populär och sportig familjehund, men också egenskaper som gör att en golden måste sysselsättas och beredas tillfälle till arbete för att må bra.

Jaktproven är till för att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper och resultatet används i det fortsatta avelsarbetet. Vid jaktproven bedöms hundarna under praktisk jakt eller under artificiella förhållanden, som så nära som möjligt ska överensstämma med en jakt.

Tre typer av jaktprov

Det finns tre typer av jaktprov för retrievers: A-prov, B-prov och C-prov (även kallat workingtest).
På SSRK:s hemsida, www.ssrk.se, kan du läsa bestämmelser för de olika provtyperna. Där hittar du också provprogram.

Golden retrieverklubbens jaktprov

Våra olika sektioner arrangerar inofficiella jaktprov, där man under lättsammare former har möjlighet att starta sin hund. Det är ett utmärkt sätt att träna inför officiella prov. Sektionerna arrangerar också till viss del officiella B-jaktprov, s.k. ”särskilda jaktprov”. För mer information kan du kontakta din lokala sektion.

Klubbmästerskapet

En gång per år arrangerar Golden retrieverklubben ett klubbmästerskap. Provet har tre klasser och det utses en klubbmästare i nybörjarklass, öppenklass och elitklass. Provet genomförs i form av ett B-prov och är endast öppet för golden retrievers.

Klubbens A-prov

En gång per år arrangerar Golden retrieverklubben ett officiellt A-jaktprov. Provet är öppet för samtliga retrieverraser.