simmar

Mentalbeskrivning

 

"Mentalbeskrivning Hund" är uppdelad i tio olika delmoment, på den första raden står det vad som avses att beskrivas vid varje delmoment, i stycket under står det hur momentet går till och lite vägledning till dig som ska gå med hunden. Vi hoppas att sidan ska vara informativ och till hjälp för er som tänker anmäla er till någon av SBK:s beskrivningar. Det känns ju alltid lite lättare när ni vet vad som väntas på den stora dagen!

Kom i tid

Det är alltid skönt att vara i tid till en beskrivning. Hunden hinner rastas av innan beskrivningen börjar och du kan hälsa på domare och testledare i lugn och ro. Har du möjlighet kan det vara bra att se en hund innan du själv ska ut på banan, framför allt om det är första gången du är på en Mentalbeskrivning. Du ska även visa upp giltigt veterinärintyg samt id-märkning av din hund, dessutom får du de första instruktionerna, tex att hunden skall vara kopplad med ett tvåmeterskoppel och framföras utan stryplänk. En sak som är bra att veta är att man får berömma sin hund så mycket man vill mellan momenten.

 

Här är en hundägare som hälsar på dagens beskrivare Sören Boman.

1. Kontakt

Här ser man hundens förmåga att ta kontakt med och besvara kontakt från främmande människor. Hund och förare går runt bland åskådarna, sedan går ekipaget fram till testledaren som hälsar på först föraren och sedan hunden. Testledaren tar sedan kopplet och går en liten sväng bort från föraren, väl tillbaka hos ägaren stryker han hunden efter sidorna och kontrollerar tänder och bett.

Här ser vi en Hovawart som hanteras av testledare Märta Lundsten.

2. Lek

Här ser man hundens reaktioner i samband med föremålslek. Hunden är okopplad och föraren skapar intresse för föremålet genom dra det med knyckiga rörelser efter marken, föraren kastar sedan föremålet till testledare, detta sker två gånger. Testledaren kastar sedan snabbt föremålet från hunden, tar hunden föremålet springer testledaren några steg från hunden och lockar på den, detta prov upprepas två gånger. Den andra gången försöker testledaren att få igång en kamp med hunden, under kampen är testledaren passiv i några sekunder för att se om hunden fortsätter kampen trots att denne är passiv.

Testledaren leker med en kampvillig schäfer.

3. Jakt

Här ser man hundens lust att förfölja ett rörligt föremål och gripa det. Testledaren säger till föraren att koppla lös hunden och hålla den i halsbandet med underhandsgrepp, för att på det viset gå fram till startpositionen där hunden släpps på testledarens kommando. Det har strax innan börjat dras en trasa i ett sicksack mönster över stigen bort från hunden. När hunden släppts ser man om den har något intresse av att jaga efter och gripa det flyktande föremålet. Det här momentet genomförs på samma sätt två gånger.

Förare med hund i väntan på att få jaga i kapp föremålet som syns svagt som något
vitt ovanför hundens huvud.

4. Aktivitetsnivå

Här ser man hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir. Hund och ägare placeras på anvisad plats en bit från publiken, där de sedan står i tre minuter. Hunden ska under hela momentet ha full rörelsefrihet i kopplet och föraren ska vara passiv, dvs inte prata eller kommendera hunden.

Föraren står passiv och låter hunden röra sig i kopplets längd.

5. Avståndslek

Här ser man hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person på avstånd från föraren. Föraren ombeds av testledaren att koppla lös hunden och hålla den i underhandsgrepp. En figurant ger sig till känna 40 meter från förare och hund och blir strax efter synlig, denne agerar därefter på detta avstånd för att sedan försvinna bakom ett litet gömsle. Hunden släpps därefter på testledarens kommando, går hunden inte fram till figuranten börjar han/hon prata med hunden och efter ett litet tag kommer han/hon fram ur gömslet, har hunden inte gått fram till figuranten avbryts momentet där, förare och hund går fram och hälsar på figuranten.

Visar hunden intresse för figuranten och springer fram till han/hon börjar figuranten att prata med hunden samt tar fram ett föremål som de kan leka med. Figuranten blir sedan passiv och aktiv med jämna interval för att man ska se hur hunden reagerar på passivitet respektive aktivitet. Föraren ska under hela momentet var tyst och passiv. När momentet är slut säger testledaren till och föraren går och hämtar sin hund hos figuranten.

Här ser vi en Golden Retriever som gärna vill iväg och leka med den lite mystiska
figuranten.

Vi ser samma Golden Retriver som nu är framme vid figuranten.

 

6. Överraskning

Här ser man hundens reaktioner i samband med visuell överraskning.

Föraren går med hunden i förkortat koppel mot provplatsen, man vill att hunden ska ha uppmärksamheten riktad framåt och inte åt sidorna. Tre meter framför hunden rycks en overall (dumpe) upp, föraren släpper i samma moment kopplet och stannar vänd mot overallen. Testledaren instruerar sedan föraren vad han/hon ska göra beroende på hur snabbt hunden löser situationen. När hunden har varit fram och nosat av overallen tar föraren kopplet och går förbi overallen med hunden mellan sig och overallen, testledaren talar om var de ska vända och gå tillbaka , på tillbakavägen passerar de overallen på samma sätt fast på andra sidan. De här passeringarna utförs minst två gånger.

Här ser vi hur overallen är på väg upp och att hunden noterat vad som sker och
tagit ett steg mot sin förare.

Föraren klappar om sin hund som varit duktig och gått fram och nosat av overallen.

7. Ljudkänslighet

Här ser man hundens reaktioner i samband med överraskande ljud.

Förare och hund går i förkortat koppel mot en av testledaren anvisad punkt. Ljudet startar då hundens bog är jämsides med ljudkällan. Föraren släpper då kopplet, stannar och vänder sig mot ljudkällan. Testledaren instruerar sedan föraren vad han/hon ska göra beroende på hur snabbt hunden löser situationen. När hunden varit fram till ljudkällan så tar föraren kopplet och går förbi ljudkällan med hunden mellan sig och den, man gör minst två passeringar på det här viset.

Här ser vi en Schäfer som blev väldigt nyfiken av vad som förde ett sådant oväsen.

Här ser vi hur föraren hjälper hunden fram till ljudkällan.

8. Spöken

Här ser man hundens eventuella rädsla och lust till hot/aggressivitet inför föremål som närmar sig långsamt.

Föraren ställer sig med hunden kopplad på anvisad plats, därefter blir två spöken synliga. De rör sig växelvis långsamt och tyst framåt, föraren är tyst och håller hunden i kopplet, vill hunden dra sig längre bakom föraren än kopplet tillåter så släpper föraren kopplet, testledaren upplyser om så är fallet. Spökena stannar och vänder sig om fyra meter från hunden eller föraren, om det är han/hon som är längst fram. Föraren släpper sedan kopplet om han/hon inte gjort det tidigare. Beroende på hundens initiativ går föraren fram till ett av spökena, när hunden tagit kontakt med spöket börjar föraren att klä av det. Det är viktigt att tänka på att lägga ögon och mun nedåt mot marken, samt att när man tar av den vita dräkten gör det sakta och försiktigt så att det inte blir någon ny retning för hunden. När man är klar med det första spöket går man till det andra och upprepar samma procedur där.

Här ser vi hur testledaren dirigerar fram spökena och hur hunden har rest lite ragg.

Här pratar föraren med spöket för att locka lite på sin hund att ta kontakt med spöket.

9. Lek

Här ser man om hundens leklust har förändrats under provets gång.

Den här leken går till på samma vis som i moment 2, dock bara en gång. Hunden är okopplad och föraren skapar intresse för föremålet genom dra det med knyckiga rörelser efter marken, föraren kastar sedan föremålet till testledare, detta sker två gånger. Testledaren kastar sedan snabbt föremålet från hunden, tar hunden föremålet springer testledaren några steg från hunden och lockar på den. Föraren tar sedan trasan och startar en drag kamp med sin hund, momentet går sedan över i nästa moment.

Testledaren kastar lekföremålet till föraren som sedan slänger tillbaka det för att få
igång en kamp.

10. Skottprov

Här ser man hundens reaktioner i samband med skottlossning. Föraren engagerar hunden i lek, tex med ett föremål. En stund in i leken avlossas ett skott 20 meter därifrån och efter ytterligare en stund avlossas ett skott till. Föraren tar sedan bort föremålet och kopplar hunden och är därefter helt passiv, efter en stund avlossas ett skott och efter ytterligare en stund ett till. Därefter aktiveras hunden till lek igen dock utan skottlossning.

Därmed är mentalbeskrivningen slut och domaren berättar vad han har sett ute på banan. Det är viktigt att komma ihåg att det är samma hund man har med sig hem som man hade med sig dit även om man tycker att hunden har gjort det bättre eller sämre än förväntat. Det kan vara roligt också att jämföra sin egen hund med det rasideal som många rasklubbar har tagit fram.

Här ser vi en pigg och glad Jack Russell som just har avslutat sin Mentalbeskrivning.

Vilka hundar får delta på "Mentalbeskrivning Hund"?

Alla hundar som är registrerade i SKK eller av SKK godkänd utländsk klubb och som uppnått 12 månaders ålder. Hund av ras för vilken SBK har avelsansvaret, skall vara id-märkt, i övrigt gäller SKK:s bestämmelser.
Rätt att deltaga har även oregistrerad hund som beskrivs i syfte att utröna dess lämplighet i samhällsnyttig tjänst.

Hinder för deltagande

· Hund som icke inom föreskriven tid vaccinerats mot valpsjuka.
· Hund som är blind eller döv.
· Tik som löper.
· Hund som pga sjukdom eller skada icke utan fara för sin egen hälsa kan deltaga i testen.
· Svans och/eller öronkuperad hund som enligt SKK:s bestämmelser icke är utställningsberättigad.
· Hund som varit utsatt för operativt ingrepp av sådan art att den enligt SKK:s bestämmelser icke är utställningsberättigad.
· Tik senare än 30 dagar före beräknad valpning eller tidigare än 75 dagar efter valpning.
· Importerad hund inom två månader efter karantänsvistelse.
· Hund vars resultat av beskrivningen hindras från att deltaga vid SBK:s/SKK:s officiella prov eller tävlingar tillåts ombeskrivas, dock sammanlagt högst tre gånger. Minst sex veckor skall förflyta mellan provtillfällena.

Vad krävs av ägaren?

· Det erfordras ej medlemskap i SBK av hundens ägare eller förare. Icke medlem skall dock inneha gällande ansvarsförsäkring vid provtillfället.
· Hund skall vara vaccinerad enligt SKK:s gällande bestämmelser.
· I anslutning till beskrivningen åligger det hundägaren att för arrangören uppvisa id-märkning.
· Under beskrivningen skall hunden i de situationer då den skall vara kopplad framföras i icke strypande länk/halsband.